Croeso i Reilffordd Llyn Tegid  
"Lein Alice a'i ffrindiau"   

Reilffordd Llyn Tegid - Amserlen 2017

Mae ein trenau yn rhedeg ar y dyddiadau mewn lliw a ddangosir ar y calendr isod - Cliciwch ar y dyddiad yr ydych am deithio neu sgroliwch i lawr y dudalen i weld pob amserlen

Gallwch hefyd lawrlwytho copi o'r amserlen lawn am 2017 drwy glicio yma


                                             
Chwefror   Mawrth   Ebrill
S L M M I G S   S L M M I G S   S L M M I G S
      1 2 3 4         1 2 3 4               1
5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
Mai   Mehefin   Gorffennaf
S L M M I G S   S L M M I G S   S L M M I G S
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                                30 31          
                                             
Awst   Medi   Hydref
S L M M I G S   S L M M I G S   S L M M I G S
    1 2 3 4 5           1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
                                             
                Tachwedd                
                S L M M I G S                
                      1 2 3 4                
                5 6 7 8 9 10 11                
                12 13 14 15 16 17 18                
                19 20 21 22 23 24 25                
                26 27 28 29 30                    
                                             

 


Amserlen Oren

Llanuwchllyn gad  11.30 1.20 3.00    
Llangower gad 11.40 1.30 3.10    
Bala cyr 11.55 1.45 3.25    
             
Bala gad 12.05 2.00 3.35    
Llangower gad 12.20 2.15 3.50    
Llanuwchllyn cyr 12.30 2.25 4.00    
             
Sylwer:
Mae’r holl drenau yn gorffen eu diwrnod gwaith yn Llanuwchllyn.
Felly nid yw’n bosib dychwelyd gyda’r dren olaf o'r Bala

Caffi a pharcio am ddim yn Llanuwchllyn

Prisiau 2017

Oedolion Dwyffordd £11.00    Tocynau Teulu (Dwyffordd)   Click here to book your tickets now
Oedolion Un Ffordd £7.00   1 Oedolyn + 1 Plentyn £13.00
Henoed Dwyffordd £10.00    2 Oedolyn + 2 Blentyn £26.00 
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50    Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50    Cŵn
(Cŵn Tywys am ddim)
£1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim 

Amserlen Glas

Llanuwchllyn gad 11.00 12.45 2.20 3.55  
Llangower gad 11.10 12.55 2.30 4.05  
Bala cyr 11.25 1.10 2.45 4.20  
             
Bala gad 11.40 1.25 3.00 4.25  
Llangower gad 11.55 1.40 3.15 4.40  
Llanuwchllyn cyr 12.05 1.50 3.25 4.55  
             
Sylwer:
Mae’r holl drenau yn gorffen eu diwrnod gwaith yn Llanuwchllyn.
Felly nid yw’n bosib dychwelyd gyda’r dren olaf o'r Bala

Caffi a pharcio am ddim yn Llanuwchllyn

Prisiau 2017

Oedolion Dwyffordd £11.00    Tocynau Teulu (Dwyffordd)   Click here to book your tickets now
Oedolion Un Ffordd £7.00   1 Oedolyn + 1 Plentyn £13.00
Henoed Dwyffordd £10.00    2 Oedolyn + 2 Blentyn £26.00 
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50    Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50    Cŵn
(Cŵn Tywys am ddim)
£1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim 

Amserlen Pinc

    Trên Disl               Dim Dydd Llun  
Llanuwchllyn gad 10.30 11.15 12.00 12.50 1.40 2.30 3.15 4.00 4.45  
Llangower gad 10.40 11.25 12.10 1.00 1.50 2.40 3.25 4.10 4.55  
Bala cyr 10.55 11.40 12.25 1.15 2.05 2.55 3.40 4.25 5.10  
                       
Bala gad 11.05 11.50 12.40 1.30 2.20 3.05 3.50 4.35 5.20  
Llangower gad 11.25 12.10 1.05 1.50 2.40 3.25 4.10 4.55 5.35
Llanuwchllyn cyr 11.40 12.25 1.15 2.05 2.55 3.40 4.25 5.10 5.45  
                       
Sylwer:
Mae’r holl drenau yn gorffen eu diwrnod gwaith yn Llanuwchllyn.
Felly nid yw’n bosib dychwelyd gyda’r ddwy dren olaf o'r Bala 

Caffi a pharcio am ddim yn Llanuwchllyn

Prisiau 2017

Oedolion Dwyffordd £11.00    Tocynau Teulu (Dwyffordd)   Click here to book your tickets now
Oedolion Un Ffordd £7.00   1 Oedolyn + 1 Plentyn £13.00
Henoed Dwyffordd £10.00    2 Oedolyn + 2 Blentyn £26.00 
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50    Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50    Cŵn
(Cŵn Tywys am ddim)
£1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim 

Amserlen Ddu

Llanuwchllyn gad 11.30 1.20 3.00 5.00 & 6.00  
Llangower gad 11.40 1.30 3.10 Trenau Calan
Gaeaf – Fyddwch
chi ddigon dewr i
deithio?

Bydd archebu ar-
lein ar gael yn
agosach i’r amser
 
Bala cyr 11.55 1.45 3.25  
    Gwasanaethau Arferol  
Bala gad 12.05 2.00 3.35  
Llangower gad 12.20 2.15 3.50  
Llanuwchllyn cyr 12.30 2.25 4.00  
                 
Sylwer:
Mae’r holl drenau yn gorffen eu diwrnod gwaith yn Llanuwchllyn.
Felly nid yw’n bosib dychwelyd gyda’r dren olaf o'r Bala

Caffi a pharcio am ddim yn Llanuwchllyn

Prisiau 2017

Oedolion Dwyffordd £11.00    Tocynau Teulu (Dwyffordd)   Click here to book your tickets now
Oedolion Un Ffordd £7.00   1 Oedolyn + 1 Plentyn £13.00
Henoed Dwyffordd £10.00    2 Oedolyn + 2 Blentyn £26.00 
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50    Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50    Cŵn
(Cŵn Tywys am ddim)
£1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim 

Amserlen Gwyrdd - Gala Stêm

Byddwn yn rhedeg amserlen prysyr o drenau i’r cyhoedd dros bedwar diwrnod penwythnos Gwyl y Banc ym mis Awst.

Yn ychwanegol bydd sawl tren yn arddangos cludo nwyddau yn rhedeg. Bydd amserlen gyda manylion o’r trenau hyn yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan a thudalen Facebook ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad.

      Nid Dydd Gwener               Sad a Sul yn unig  
Llanuwchllyn dep 09.25 10.10 11.00 11.50 12.40 1.30 2.20 3.10 4.00 5.45  
Llangower dep 09.35 10.20 11.10 12.00 12.50 1.40 2.30 3.20 4.10 5.55  
Bala arr 09.50 10.35 11.25 12.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 6.10  
                         
Bala dep 10.00 10.50 11.40 12.30 1.20 2.10 3.00 3.50 4.40 6.20  
Llangower dep 10.25 11.15 12.05 12.55 1.45 2.35 3.25 4.15 4.55 6.35
Llanuwchllyn arr 10.35 11.25 12.15 1.05 1.55 2.45 3.35 4.25 5.05 6.45  
                         
Sylwer:
Mae’r holl drenau yn gorffen eu diwrnod gwaith yn Llanuwchllyn.
Felly ni fydd yn bosib dychwelyd ar y tripiau olaf o’r Bala (Gwener a Llun: 3:50 a 4:40; Sad a Sul 6:20)

Caffi a pharcio am ddim yn Llanuwchllyn

Prisiau 2017

Oedolion Dwyffordd £11.00    Tocynau Teulu (Dwyffordd)   Click here to book your tickets now
Oedolion Un Ffordd £7.00   1 Oedolyn + 1 Plentyn £13.00
Henoed Dwyffordd £10.00    2 Oedolyn + 2 Blentyn £26.00 
Plentyn heb oedolyn Dwyffordd £5.50    Pob Plentyn Ychwanegol £3.00
Plentyn heb oedolyn Un ffordd £3.50    Cŵn
(Cŵn Tywys am ddim)
£1.00 
Tocynau plant ar gael i blant 3-15 yn gynwysedig, o dan 3 yn teithio am ddim